Nạp tiền ATM/MOMO

Chuyển khoản qua ngân hàng *ĐANG BẢO TRÌ*

Chuyển khoản ngân hàng online.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

CHỦ TÀI KHOẢN: *ĐANG UPDATE*

SỐ TÀI KHOẢN: *ĐANG UPDATE*

Nội dung chuyển khoản của bạn:
NAPTIEN shopsoidogaming
Lưu ý:  Vui lòng ghi đúng nội dung chuyển khoản NAPTIEN shopjinff 994699051279912 . Nếu không hệ thống sẽ không thể cộng tiền vào tài khoản của bạn.

*Trong trường hợp ghi nhầm nội dung, shop sẽ không chịu trách nhiệm!

Nên chuyển cùng ngân hàng để nhận được tiền nhanh nhất. Nếu chuyển khác ngân hàng bạn chọn hình thức  chuyển tiền nhanh 24/7

Chuyển khoản qua ví MOMO *ĐANG BẢO TRÌ*

Chuyển khoản trên ứng dụng MOMO.

THÔNG TIN VÍ ĐIỆN TỬ

CHỦ TÀI KHOẢN: *ĐANG UPDATE*

SỐ TÀI KHOẢN: *ĐANG UPDATE*

Nội dung chuyển khoản của bạn:
NAPTIEN shopsoidogaming
Lưu ý:  Vui lòng ghi đúng nội dung chuyển khoản NAPTIEN shopsoidogaming . Nếu không hệ thống sẽ không thể cộng tiền vào tài khoản của bạn.

*Trong trường hợp ghi nhầm nội dung, shop sẽ không chịu trách nhiệm!